ZARZĄD KW Zakopane:

Prezes –  Przemysław Wójcik (przemekwojcik4@gmail.com)

Wiceprezes – Jakub Hornowski

Skarbnik – Andrzej Stopka Faktor

Sekretarz – Kinga Kasprzycka (kinga.kasprzycka@gmail.com)

Członek zarządu odpowiedzialny za działalność skałkową i górską  –  Andrzej Górka
Członek zarządu odpowiedzialny za budynek i ściankę klubową     –     Dariusz Kałuża
Członek zarządu odpowiedzialny za działalność skialpinistyczną     –    Maciej Pawlikowski

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

Przewodniczący -  Aleksandra Ostrowska

Z-ca przewodniczącego - Mariusz Rogus

Sekretarz - Maciej Ziarko

Członek - Michał Ślusarczyk

Członek - Jacek Jaskulski

 

Projekt i wykonanie VI4