Regulamin korzystania z bulderowni "RAWA"

 

1. Ze ścianki treningowej (lub, jak kto woli, bulderowni) moga korzystać członkowie KW Zakopane posiadający aktualnie opłacone składki członkowskie oraz darowiznę na rzecz ścianki (kwotę 120 zł wpłacamy do końca stycznia danego roku na konto KW Zakopane z dopiskiem "darowizna na rzecz ścianki").

1a. Uprawnieni członkowie KW Zakopane mogą posiadać klucze na ściankę i nie wolno im ich udostępniać nikomu.

2. Osoby nie będące członkami KW Zakopane lub będące kandydatami do klubu mogą korzystać ze ścianki jedynie w obecności członków KW Zakopane i za zgodą wszystkich obecnych w danym momencie na ściance. Jeśli wizyty takie stają się regularne, prosimy o kontakt z KW w celu przyjęcia osoby wizytującej w poczet członków KW Zakopane.

2a. Osoby nie będące członkami KW Zakopane lub będące kandydatami do klubu nie moga posiadać ani używać kluczy do wejścia na sciankę.

3. Wszystkie osoby przebywające na całym terenie należącym do KW Zakopane zobowiązane są do przestrzegania zakazu palenia oraz zakazu zażywania jakichkolwiek używek, a także do utrzymywania porządku (m.in. sprzątanie materacy i śmieci po swoim treningu, sprzątanie toalety). 

4. Prosimy o zgłaszanie zakłóceń spokojnych treningów i innych naruszeń niniejszego regulaminu oraz potencjalnych naruszeń dobrych obyczajów osobom z Zarządu KW, a w szczególności osobie odpowiedzialnej za ściankę.

5. Wszystkie osoby odwiedzające RAWĘ zobowiązane są do zmielenia buły.

Członek Zarządu odpowiedzialny za ściankę:
Darek Kałuża

Projekt i wykonanie VI4